شنبه 27 شهریور 1400  
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار

1399/10/6 شنبه

جلسه ارتقا رتبه و طبقه شبکه بهداشت و درمان خرمشهر.

جلسه ارتقا رتبه و طبقه شبکه بهداشت و درمان خرمشهر.

.
در مورخه 1399/09/26 جلسه ارتقا رتبه و طبقه شبکه بهداشت و درمان خرمشهر با حضور کارشناس این شبکه و مدیر محترم توسعه سازمان و تحول اداری برگزار گردید.


دانشکده علوم پزشکی آبادان

 .
آرشیو
كلمات كليدی :شبکه بهداشت و درمان خرمشهر
نسخه قابل چاپ
بیشتر