شنبه 27 شهریور 1400  
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار

1398/11/27 یکشنبه

جلسه کمیته مهندسی مشاغل در خصوص ارتقا طبقه و رتبه پرسنل شبکه بهداشت و درمان شادگان.

جلسه کمیته مهندسی مشاغل، با حضور کارشناسان ستاد و شبکه بهداشت و درمان شادگان برگزار شد..

.
جلسه کمیته مهندسی مشاغل در خصوص ارتقا طبقه و رتبه پرسنل شبکه بهداشت و درمان شادگان با حضور رابط شبکه و کارشناسان مهندسی مشاغل مورخ 98/11/27 در شبکه بهداشت و درمان شادگان برگزار گردید

دانشکده علوم پزشکی آبادان

 .
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر