شنبه 3 مهر 1400  
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار

1399/2/3 چهارشنبه

پیشنهاد دهندگان فعال سامانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات در سال 98 معرفی شدند.

.
بعد از بررسی پیشنهادات سال 1398 توسط دبیرخانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات، پیشنهاد دهندگان فعال سال 98 در واحدهای ستادی و تابعه مشخص شدند. لازم به ذکر است، پیشنهاد دهندگان فعال، براساس تعداد پیشنهاد (بیش از 3 پیشنهاد ثبت شده) و همچنین کیفیت پیشنهادات معرفی شده اند. گروه توسعه سازمان و تحول اداری، ضمن تشکر از همکاران معرفی شده، از کلیه مدیران و پرسنل درخواست دارد تا در سال 99 نیز در سامانه حضور فعال داشته باشند

دانشکده علوم پزشکی آبادان


 .
آرشیو
فايل های مربوطه :پيشنهاد دهندگان فعال سال 1398.pdf214.879 KB
نسخه قابل چاپ
بیشتر