شنبه 27 شهریور 1400  
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار

1399/4/2 دوشنبه

برگزاری کمیته مهندسی و ارزیابی مشاغل مرکز بهداشت آبادان.

.
اولین کمیته مهندسی و ارزیابی مشاغل مرکز بهداشت آبادان در تاریخ 99/4/2 با حضور کارشناسان محترم مهندسی مشاغل دانشکده و رابط محترم مرکز بهداشت و همچنین رئیس امور اداری آن مرکز برگزاری گردید. در این کمیته، طبقه و رتبه های پرسنل ذینفع مورد بررسی قرار گرفت

دانشکده علوم پزشکی آبادان


 .
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر