دوشنبه 26 مهر 1400  

رویدادها و اخبار

شعار سال 1400

1400/3/25 سه‌شنبه
شعار سال 1400

تعیین نقشه راه و بررسی تشکیلات ستادی دانشگاه علوم پزشکی آبادان

جلسه تعیین نقشه راه و بررسی تشکیلات ستادی دانشگاه علوم پزشکی آبادان در خرداد ماه 1400 برگزار گردید

1400/3/22 شنبه
 تعیین نقشه راه و بررسی تشکیلات ستادی دانشگاه علوم پزشکی آبادان

جلسه بررسی تشکیلات پیشنهادی ستاد معاونت بهداشتی

اولین جلسه بررسی تشکیلات پیشنهادی ستاد معاونت بهداشتی برگزار گردید

1400/3/22 شنبه
جلسه بررسی تشکیلات پیشنهادی ستاد معاونت بهداشتی
1234>>>