دوشنبه 11 مرداد 1400  

رویدادها و اخبار

شعار سال 1400

1400/3/25 سه‌شنبه
شعار سال 1400

تعیین نقشه راه و بررسی تشکیلات ستادی دانشگاه علوم پزشکی آبادان

جلسه تعیین نقشه راه و بررسی تشکیلات ستادی دانشگاه علوم پزشکی آبادان در خرداد ماه 1400 برگزار گردید

1400/3/22 شنبه
 تعیین نقشه راه و بررسی تشکیلات ستادی دانشگاه علوم پزشکی آبادان

جلسه بررسی تشکیلات پیشنهادی ستاد معاونت بهداشتی

اولین جلسه بررسی تشکیلات پیشنهادی ستاد معاونت بهداشتی برگزار گردید

1400/3/22 شنبه
جلسه بررسی تشکیلات پیشنهادی ستاد معاونت بهداشتی

اطلاعیه استقرار سامانه مدیریت دانش

بعد از تکمیل ساختار سامانه مدیریت دانش توسط وزارت متبوع، سامانه مذکور در دانشکده علوم پزشکی آبادان استقرار یافت.

1399/10/15 دوشنبه
اطلاعیه استقرار سامانه مدیریت دانش
1234>>>