شنبه 27 شهریور 1400  
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

رویدادها و اخبار

1400/3/22 شنبه

تعیین نقشه راه و بررسی تشکیلات ستادی دانشگاه علوم پزشکی آبادان.

جلسه تعیین نقشه راه و بررسی تشکیلات ستادی دانشگاه علوم پزشکی آبادان در خرداد ماه 1400 برگزار گردید.

.
در مورخه 1400/03/16 جلسه تعیین نقشه راه دانشگاه و بررسی تشکیلات ستادی معاونت های درمان، غذا و دارو، آموزشی و تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی آبادان در محل دفتر معاونت توسعه این دانشگاه برگزار شد. با توجه به ارتقا دانشکده علوم پزشکی آبادان به دانشگاه‌ این جلسه با حضور معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی، معاونین درمان، آموزشی و تحقیقات، دانشجویی فرهنگی، غذا و دارو، مدیران مربوطه، رئیس گروه توسعه سازمان و تحول اداری و کارشناس مهندسی سازمان در محل دفتر این معاونت برگزار گردید.

دانشگاه علوم پزشکی آبادان
 .
آرشیو
كلمات كليدی :تشکیلات ستادیدانشگاه علوم پزشکی آبادان