شنبه 27 شهریور 1400  
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

گاهنامه

1400/1/28 شنبه

شماره اول گاهنامه متمم.

.
نخستین شماره گاهنامه علمی، پژوهشی و خبری معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی آبادان(متمم) در پاییز 1397 تدوین و به چاچ رسید.

دانشکده علوم پزشکی آبادان
 .
آرشیو
فايل های مربوطه :اولين شماره گاهنامه معاونت توسعه مديريت و منابع.pdf34.43 MB
نسخه قابل چاپ
بيشتر