اطلاعیه ها
روش های اطلاع رسانی خبرهای ناگوار در زمینه بیماری یا فوت به خانواده بیمار
آشنایی با تجزیه و تحلیل بهداشتی در حوزه بهداشتی
دوره آموزشی همووژیلانس
دوره آموزشی مدیریت عملکرد
دوره آموزشی عوارض دارویی
دوره آموزشی طراحی ارتینگ تاسیسات
دوره آموزشی آشنایی با مبحث جوش
دوره آموزشی 8 مبحث نظام مهندسی
مراقبت زوجین پر خطر
قوانین و مقررات مبارزه با رشوه و فساد اداری
راه های کنترل محیطی و کاهش آلودگی هوا با تاکید گرد و غبار
کارایی و اثربخشی نیروی انسانی
حمایت روحی روانی در بیماری های مزمن
آشنایی با تجزیه و تحلیل آماری در حوزه درمان
بهبود شیوه زندگی سالم سالمندی
فراخوان ثبت تجربه
 اعطای طبقه تشویقی بابت ایثارگری
تغییر شغل تکنیسین امور داروئی به شغل دارویار
دومین دوره کمیته های فرعی دانشکده از تاریخ 23/5/95 لغایت 6/6/95 برگزار شد.
تغییر عنوان رشته تحصیلی کتابداری و اطلاع رسانی
ارتقاء رتبه توام