اخبار
ابلاغ بسته‌ي آموزشي توجيهي بدو خدمت ويژه‌ي كاركنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
جلسه کارگروه توسعه مدیریت
برگزاری وبینار مدیریت دانش
 تعیین نقشه راه و بررسی تشکیلات ستادی دانشگاه علوم پزشکی آبادان
جلسه بررسی تشکیلات پیشنهادی ستاد معاونت بهداشتی
وبینار هماهنگی فرایندهای سازمانی
جلسه دفاع از عناوین آموزشی ارائه شده جهت سال 1400
اطلاعیه استقرار سامانه مدیریت دانش
برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل مرکز بهداشت آبادان
جلسه هماهنگی برنامه عملیاتی
برگزاری وبینار مدیریت دانش
جلسه ارتقا رتبه و طبقه شبکه بهداشت و درمان خرمشهر
برگزاری جلسه کارگروه توسعه مدیریت
جلسه بررسی مشکلات تشکیلات سازمانی معاونت دانشجویی
جلسه هماهنگی در خصوص بررسی سند ملی آمایش سرزمین
برگزاری جلسه جمع بندی پیشنهاد استارت آپ پرستاری
جلسه هماهنگی فعالیت های سامانه پایش برنامه عملیاتی سال 99 حوزه معاونت توسعه
برگزاری کمیته مهندسی مشاغل در خصوص ارتقا طبقه و رتبه پرسنل قراردادی ستاد دانشکده
برگزاری کمیته مهندسی و ارزیابی مشاغل مرکز بهداشت آبادان
پیشنهاد دهندگان فعال سامانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات در سال 98 معرفی شدند
دبیرخانه پیشنهادات دانشکده علوم پزشکی آبادان در میان 6 دبیرخانه برتر سراسر کشور
برگزاری اولین کارگروه توسعه مدیریت سال 1399
جلسه کمیته مهندسی مشاغل در خصوص ارتقا طبقه و رتبه پرسنل شبکه بهداشت و درمان شادگان
تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) روز زن و گرامیداشت مقام مادر توسط رئیس گروه توسعه سازمان و تحول اداری
جلسه کمیته مهندسی مشاغل در خصوص ارتقا طبقه و رتبه پرسنل بیمارستان آیت اله طالقانی
برگزاری کمیته ارزیابی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات
جلسه مدیریت استراتژیک دانشکده علوم پزشکی آبادان
جلسه مدیریت استراتژیک دانشکده علوم پزشکی آبادان
تقویم آموزشی نیمه دوم شهریور 98
برگزاری کلاس آموزش فرایندها و ترسیم با BPMN
تشکیلات تفصیلی جدید طرح گسترش مراکز بهداشتی و درمانی آبادان و شهرستانهای تابعه ابلاغ شد.