1394/8/5 سه‌شنبه تاریخچه
 
در گذشته کارها ساده، ارتباطات محدود و تنوع و پیچیدگی وظایف کم بود. اما امروزه مدیران با توجه به کارهای تخصصی، ارتباطات وسیع و پیچیدگی وظایف برای بقا و پیشرفت سازمان با چالش هایی متفاوت از گذشته روبرو هستند. یکی از روش های مدیریت برای رفع این چالش ها، مدیریت مشارکتی است.
اصل مشورت با آگاهان و استفاده از نظرات ایشان و همچنین حفظ کرامت و احترام به آنها و مشارکت در عقول دیگران از اصول اساسی مدیریت و مورد تاکید در اسلام است، بر این اساس در هر مؤسسه و سازمانی همواره می توان بر انجام اموربه راه حل هایی بهتر و مؤثرتر از آنچه در حال انجام است دست یافت.
نظام پیشنهادات یکی از روش های انسان محور، برای ارتقاء بهره وری است. نظام پیشنهادات سیستم مدونی است که برای جلب مشارکت کارکنان در تحقق اهداف سازمان  میتوان بهره جست.  در واقع با استفاده از نظام پیشنهادات ، محیطی در سازمان بوجود می آید که کارکنان، مشتریان و کلیه افرادی که با سازمان در ارتباط هستند از عالیترین رده سازمانی تا پایین ترین سطح آن ، نظرات ، ایده ها و پیشنهادهای خود را در زمینه حل مشکلات و نارسایی ها و ایجاد بهبود مستمر در فعالیت های سازمان ارائه نمایند.
ژاپن اولین کشوری بود که نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات را در سال 1721 و به گونه ای استراتژیک و بنیانی مطرح و پیاده نمود و در سایر کشورها نیز به سرعت توسعه یافت. نظام یاد شده در ایران نیز از سال های ابتدایی دهه 1370 در بخش صنعت و برخی بخش های دیگر به کار گرفته شد.
 ........................................................................................................
سابقه نظام پیشنهادات در وزارت بهداشت:
در سال 1378نظام پیشنهادات در مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت تشکیل گردید. در سال 1382 هدایت فعالیت های نظام پیشنهادات به روابط عمومی محول شد. کسب رتبه برتر در اجرای نظام پیشنهادات در بین کلیه دستگاه های اجرایی کشور از افتخارات وزارتخانه بود.بر اساس مفاد مصوبه  شماره 4221/44196 مورخ 14/1/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، اجرای نظام پیشنهادات به شورای تحول اداری محول گردید.
اهداف استقرار نظام پیشنهادات:
*تلاش برای جلب مشارکت کارکنان در فرایند تصمیم گیری ها
تقویت فرهنگ به اشتراک گذاشتن ایده ها*
*پدید آوردن فضای مناسب برای شکوفا کردن و بهره گرفتن از اندیشه و تجارب کارکنان و افزایش میزان تعلق و دلبستگی آنان به محیط کار
*فراهم آوردن فضای آزاد و سالم برای طرح و نقد اندیشه و وسعت دادن به میزان آگاهی ها و توانایی های کارکنان از راه دریافت نظران، پیشنهادها و ارزشابی و نقد آنان
*ایجاد انگیزه های معنوی و مادی برای برانگیختن و به کار گرفتن توان بالای اندیشیدن و پدید آوردن راه کارهای سازنده از سوی کارکنان
*فراهم آوردن زمینه مشارکت مردم در پیشبرد اهداف بخش سلامت و آموزش پزشکی

زمینه های ارائه پیشنهاد:
:پیشنهادها باید در زمینه های زیر که با وظایف وزارتخانه و اهداف نظام پیشنهادات سازگارند، ارائه شوند
·         بهبود  کیفیت خدمات در زمینه های مختلف
·         بهبود اجرای وظایف و ماموریت های دانشکده و واحدهای تابعه
·         ارتقا بهره وری،استفاده بهینه از منابع و کاهش هزینه های سربار 
·         بهبود فرایندها و ساختارهای اداری  و سرعت بخشیدن به عملیات و خدمات ارائه شده
·         پیشگیری از کارهای موازی و دوباره کاری و کاهش مراجعات پی در پی ارباب رجوع
·         بهبود روش های انجام کار و ابداع روش های تازه برای افزایش رضایت و خشنودی مراجعان
·         دلپذیرتر کردن محیط کار و بسط روابط انسانی مطلوب در میان کارکنان و بهبود امور رفاهی آنان
·         جلب حمایت و پشتیبانی مردمی برای خدمات و فعالیت ها
·         ارتقاءسطح مهارت و دانش کارکنان

   بهبود روندهای عملیاتی و افزایش بهره وری

·          بهبود مناسبات و پیوندهای دانشکده با دیگر نهادها و سازمان های اجرایی عمومی و خصوصی
پیشنهادهای غیرقابل طرح در کمیته:
·         پیشنهادات تکراری که همانند آنها قبلا ارائه شده باشد.
·         پیشنهادهایی که صرفا به ذکر و توضیح مشکلات پرداخته و راهکاری برای حل آن ارائه نشده باشد.
·         پیشنهادهایی که باامکانات موجود اجرای آنها هم اکنون عملی نیست.
·         پیشنهادهایی که در زمان دریافت در دستور کار دانشکده باشد.
·         شکایات، انتقادات شخصی،اداری و سازمانی.
 
  کاهش هزینه های جاری
فايلها
دستورالعمل_پيشنهادات_2.docx 930.826 KB
تعداد بازديد اين صفحه: 2838
تعداد بازديد کنندگان سايت: 66114001 تعداد بازديد زيرپورتال: 1643088 اين زيرپورتال امروز: 558 سایت در امروز: 13954 اين صفحه امروز: 1