دانستن کافی نیست باید به دانسته ی خود عمل کنید .
1394/9/1 یکشنبه

اعضای کمیته پیشنهادات دانشکده علوم پزشکی آبادان
ردیف نام و نام خانوادگی سمت سمت در کمیته پیشنهادات
1 دکتر هنگامه پروین معاون توسعه مدیریت و منابع رییس کمیته
2 آقای روح اله ارست رییس گروه توسعه سازمان و تحول اداری دبیر کمیته
3 آقای نادر ثوامریان رییس اداره منابع انسانی عضو
4 آقای محمد رضا کارستانی مدیر امور مالی عضو
5 خانم سعیده خزاعل رییس گروه بودجه و پایش عملکرد عضو
6 آقای حسین داودی نژاد رییس اداره آمار و فناوری اطلاعات عضو
7 آقای محمدکایدخورده کارشناس مسئول روابط عمومی عضو
8 آقای احمد سپهر سبحانی رییس اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات عضو
9 خانم پروین جمالی کارشناس تحول اداری عضو


تعداد بازديد اين صفحه: 3674
تعداد بازديد کنندگان سايت: 66113744 تعداد بازديد زيرپورتال: 1643076 اين زيرپورتال امروز: 549 سایت در امروز: 13697 اين صفحه امروز: 2