1394/1/31 دوشنبه 
گروه توسعه سازمان و تحول اداری 

1- تدوین برنامه عملیاتی سالیانه واحد بر اساس برنامه استراتژیک دانشکده .
2- برنامه ریزی برای
 اجرای برنامه های اصلاح نظام اداری ، توسعه و ترویج مفاهیم تحول در دانشکده .  
3- برنامه ریزی برای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و ارتقاء سطح خدمت رسانی به مراجعین دانشکده .
4- برنامه ریزی و استقرار نظام پیشنهادها جهت بهره برداری از نظرات کارکنان و مردم در بهبود ارائه خدمات .
5- برنامه ریزی برای نهادینه کردن نظام برنامه ریزی عملیاتی در سطح دانشکده .
6- استقرار و توسعه نظام جامع مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در سطح دانشکده .
7- تهیه پیشنهادهای بازنگری و اصلاح ساختار ، شرح وظایف واحدها و پست های سازمانی به مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع .
8-بررسی و ارائه پیشنهادهای ادغام ، انحلال و یا ایجاد واحد های سازمانی به مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع .
9-بررسی و ارائه پیشنهادهای
 حذف ، ایجاد و تبدیل پست های سازمانی مورد نیاز واحد های تابعه به مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع .
10- بررسی مسائل و مشکلات تشکیلاتی واحد های تابعه دانشکده و ارائه راهکارهای مناسب و اصلاحی به مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری .
11-بررسی موارد انتصاب و تغییر عنوان ، ارتقاء رتبه و طبقه و احتساب مدرک تحصیلی و سوابق تجربی کارکنان شاغل در قالب کمیته های مربوط در دانشکده .
12-ارائه راهنمایی و مشاوره به واحد های تابعه دانشکده درباره اصلاح ، بهسازی و ارتقاء فرآیندها .
13- مهندسی مجدد ، تحلیل و طراحی سیستم ها و روش های انجام کار با هماهنگی و همکاری واحد های مرتبط .
14- تعیین و پیشنهاد الویت های اصلاح روش ها ، رویه ها و فرآیندهای انجام کار در واحد ها به شورای تحول اداری دانشکده برای ارتقاء بهره وری ، کارایی و رضایت ارباب رجوع و کاهش هزینه ها .
15- انجام دوره ای تحلیل مشاغل برای تعیین نیازهای دانشی و مهارتی شاغلین .
16- مشارکت در نیاز سنجی ، تهیه بسته های آموزشی و برگزاری برنامه های آموزشی برای کارشناسان تخصصی در ستاد و واحد های تابعه دانشکده .
17- نظارت بر حسن اجرای ساختار و تشکیلات مصوب دانشکده .
18- نظارت بر ابلاغ های سطوح سرپرستی ، مدیریتی و سایر کارکنان منطبق با تشکیلات مصوب دانشکده .
19- نظارت بر اجرای ضوابط انتخاب ، انتصاب و تغییر مدیران در قالب شورای تحول اداری دانشکده .
20- نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به برنامه های مرتبط مانند طرح طبقه بندی مشاغل و ضوابط انتخاب و انتصاب در دانشکده .
21- نظارت بر اجرای صحیح احکام کارگزینی مرتبط با تشکیلات و طبقه بندی مشاغل .
22- نظارت بر بکارگیری نیروی انسانی در واحد های ستادی و اجرایی دانشکده مطابق پست های مربوط .
23- پایش مستمر اجرای برنامه های عملیاتی واحدهای تابعه دانشکده از طریق نرم افزار مربوط.
24- به روز کردن مستمر بانک های اطلاعاتی مرتبط با تشکیلات ، طبقه بندی مشاغل ، برنامه ریزی عملیات و سایر بانک ها .
25-نظارت بر روند اجرای واگذاری به بخش غیر دولتی با همکاری واحد های ذیربط.
26- هماهنگی با واحد های درون بخشی برای پیشبرد برنامه های مرتبط .
27-تهیه و ارائه پیشنهاد های کاربردی برای طرح در شوراها و کمیته های برون سازمانی مرتبط با حوزه کاری و پیگیری مصوبات .
28- مستند سازی و تعیین فرآیند ها ، شاخص ها و ابزارهای نظارتی در حوزه مربوط .
29- نگهداری و حفاظت از صورتجلسات کمیته طبقه بندی مشاغل و شورای تحول اداری دانشکده .
30-تهیه گزارش های عملکرد به صورت دوره ای و ارسال به مسئولین مربوط .
31-انجام مطالعات مستمر در خصوص ساختارهای سازمانی کارآمد و پویا و استقرار نظام ها و سبک های نوین مدیریت برای انجام کارآمد ماموریت ها و وظایف اصلی .
32- انجام مطالعات مستمر در خصوص طراحی شغل ، تجزیه و تحلیل شغل و شرایط احراز شغل .
 


تعداد بازديد اين صفحه: 11031
تعداد بازديد کنندگان سايت: 61396933 تعداد بازديد زيرپورتال: 1461345 اين زيرپورتال امروز: 1396 سایت در امروز: 38325 اين صفحه امروز: 3