1394/1/31 دوشنبه
شرح وظایف مهندسی سازمان


1
-برنامه ریزی جهت پیاده سازی طرح های تشکیلات تفصیلی دانشکده .
2-بررسی و ارائه نظر پیرامون پیشنهادات ارسال شده از واحدهای تابعه دانشکده در رابطه با ایجاد،حذف یا تغییر در تشکیلات کلان، خرد و تفصیلی با توجه به ضوابط، دستور العملها و مستندات علمی موجود.
3-مطالعه وتحقیق پیرامون پست های سازمانی مورد نیاز واحدهای ستادی دانشکده و پیگیری شرح وظایف و همکاری در ارائه به واحد های مورد نیاز آنها.
4- تهیه و ارائه طرح ها و راهکارهای اجرایی جهت تغییر ساختار سازمانی واحدها به منظور اصلاح، تکمیل و یا ایجاد تشکیلات متناسب با احتیاجات واحدهای متقاضی با در نظر گرفتن اصول و قواعد علمی و توجه به ضوابط و دستور العملهای مربوطه
5- نظارت مستمر بر چگونگی پیاده سازی ساختار وتشکیلات و استفاده و بکار گیری پست های سازمانی جهت شاغلین حائز شرایط توسط واحدهای تابعه دانشکده .
 6-برقراری ارتباط با کارشناسان واحدهای تابعه جهت هماهنگی در برنامه ریزی، تصمیم گیری و اجرای برنامه های مرتبط.
7-تعیین آمار و اطلاعات لازم در راستای بررسی و ارزیابی وضع موجود ساختار و تشکیلات و شناسایی مسائل و مشکلات مرتبط با آنها.
8-تهیه و ارائه طرح های مرتبط با توسعه سازمانی، ساختار و تشکیلات دانشکده با در نظر گرفتن جمیع قوانین و مقررات و مستندات علمی موجود.
9-بررسی ،بازنگری و اصلاح ساختار و تشکیلات واحدهای تابعه به منظور همسویی با سیاست ها و برنامه های جدید و ویژگی های منطقه ای با همکاری آن واحدها.
10-اعلام ردیف سازمانی بلاتصدی جهت آزمونهای استخدامی .
 11-  اختصاص ردیف سازمانی به پذیرفته شدگان آزمونهای استخدامی .
 12-  ارتباط با کارشناسان تشکیلات واحدها و مطابقت دفاتر تشکیلات .
 13-  مکاتبه با مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری جهت تبدیل و انتقال پستهای سازمانی .
14-  مکاتبه با مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری جهت همترازی پستها.
15-تهیه آمارهای تشکیلاتی.
16-بررسی ردیفها از نظر بلاتصدی بودن جهت نقل و انتقال و تغییر عنوان .
17-
  پیگیری و مکاتبه با وزارت متبوع جهت ایجاد ردیف سازمانی برای واحدهای جدیدالتاسیس.
18-  پاسخ به استعلام واحدهای طبقه بندی مشاغل و نقل وانتقال و بلوکه نمودن ردیف.
    


تعداد بازديد اين صفحه: 5783
تعداد بازديد کنندگان سايت: 61395522 تعداد بازديد زيرپورتال: 1461276 اين زيرپورتال امروز: 1332 سایت در امروز: 36914 اين صفحه امروز: 1