1394/2/30 چهارشنبه

شرح وظایف مهندسی مشاغل

1- بررسی و تایید روند ارتقای طبقات شغلی پرسنل در کلیه رسته ها .
2- بررسی و تایید روند احتساب سنوات و تجربه پرسنل.
3- بررسی و تایید روند انتصاب پرسنل منطبق با طرح طبقه بندی مشاغل.
4-  بررسی و تایید روند بازنشستگی پیش از موعد پرسنل .
5-  انجام مکاتبات مربوط به طبقه بندی مشاغل .
6- انجام سایر امور محوله بنا به تشخیص مقام مافوق در محدودیتهای سازمانی .
7- انجام طرح های طبقه بندی مشاغل با توجه به آیین نامه ها و مقررات مربوطه .
8- هماهنگی با وزارت متبوع در رابطه با اصلاحات طرح های طبقه بندی مشاغل با توجه به گسترش و احتیاجات سازمان


تعداد بازديد اين صفحه: 5260
تعداد بازديد کنندگان سايت: 61396485 تعداد بازديد زيرپورتال: 1461319 اين زيرپورتال امروز: 1372 سایت در امروز: 37877 اين صفحه امروز: 1