1394/3/2 شنبه

                                              
سارا ابوعلی                                        تلفن داخلی :2109
                           
                           سمت : 
کارشناس مهندسی سازمان                                  

                                           
 ساغر فروتن منش                               تلفن داخلی :2109


                           سمت :
کارشناس مهندسی سازمان 


                                        


سمیه عوضی                                      تلفن داخلی :2109 
                          
                          سمت :   
کارشناس مهندسی مشاغل                           
     
                                            
کمال عباس بچاری                                  تلفن داخلی :2109
   
                         سمت :  کارشناس مهندسی مشاغل    

             
                                             
 مینا گنجعلی دشتی                               تلفن داخلی :2111 

                       
سمت :  کارشناس مسئول آموزش و توسعه مدیران و کارکنان


      
                                            
زهرا رنجبر                                                 تلفن داخلی :2139  

                       سمت :  کارشناس آموزش و توسعه کارکنان    

    
                                            
پروین جمالی                                              تلفن داخلی :2117 

                     سمت :  کارشناس تحول اداری      
   
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                               
                                               
فواد بغلانی                                                 تلفن داخلی :2117                   
                       

   

                   سمت : کارشناس سیستم ها و روشها      

 
                                           
حلیمه رجبی                                               
تلفن داخلی :2109


                   سمت : کارشناس سیستم ها و روشها  


تعداد بازديد اين صفحه: 10374
تعداد بازديد کنندگان سايت: 61388546 تعداد بازديد زيرپورتال: 1460963 اين زيرپورتال امروز: 1058 سایت در امروز: 29938 اين صفحه امروز: 3