شنبه 27 شهریور 1400  
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اطلاعیه ها

1394/10/19 شنبه

ارتقاء رتبه توام.

.

خبر شماره  ١٢٧٨٢٢ مورخ سه شنبه ١٥ دی ١٣٩٤ مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت :

کارکنانی که براساس سنوات تجربی (چه در مرحله تطبیق و چه به لحاظ ارائه سوابق بخش خصوصی) شرایط ارتقاء به دو رتبه همزمان را دارا 

می باشند؛  تاریخ ارتقاء رتبه بعدی تاریخ تکمیل دوره های آموزشی می باشد و نیاز به شش سال توقف جهت کسب نمره ارزشیابی نمی باشد.

لازم به ذکر است درخصوص افرادی که براساس ارائه سنوات بخش خصوصی حائز شرایط ارتقاء رتبه دربدو استخدام می گردند، دارا بودن یکسال

نمره ارزیابی در دانشگاه الزامی است.
 
.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر