اخبار

.

پیرو بخشنامه شماره 100/1849 مورخ 98/12/29 مقام محترم وزارت به جهت تسهیل در فرایند ارتقای رتبه پایه، ارشد، خبره و عالی همکاران در عرصه مقابل با کرونا، موارد زیر مد نظر قرار گیرد:
*کلیه همکاران که تاریخ ارتقای رتبه آنان در بازه زمانی اول اسفند 98 تا پایان اسفند 99 می باشد، بدون ارائه مستندات از امتیاز مستندسازی تجربیات(50 امتیاز) جدول شماره 3 آیین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل بهره مند می گردند.

*میزان آموزش مورد نیاز جهت ارتقا رتبه در بازه اعلام شده، 50 ساعت از حد نصاب لازم هر رتبه کسر می گردد. یعنی جهت ارتقا به رتبه عالی، 100 ساعت، ارتقا به رتبه خبره 150 ساعت، ارتقا به رتبه ارشد 200 ساعت و ارتقا به رتبه پایه، 250 ساعت دوره آموزشی کفایت می نماید.


*لازم به ذکر است، در ارتقا به رتبه عالی به ازای صد ساعت دوره آموزشی، امتیاز کامل (150) به کارکنان تعلق می گیرد.

*رعایت سقف دو سوم دوره های آموزشی تخصصی الزامی نمی باشد.
*جهت مشاغل رسته خدمات، دارا بودن 50 ساعت دوره آموزشی جهت ارتقا به رتبه پایه و 30 ساعت جهت ارتقا به رتبه ارشد کافی می باشد
.

بیشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 184220
تعداد بازديد کنندگان سايت: 61396649 تعداد بازديد زيرپورتال: 1461334 اين زيرپورتال امروز: 1387 سایت در امروز: 38041 اين صفحه امروز: 63