اخبار

.

بعد از بررسی پیشنهادات سال 1398 توسط دبیرخانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات، پیشنهاد دهندگان فعال سال 98 در واحدهای ستادی و تابعه مشخص شدند. لازم به ذکر است، پیشنهاد دهندگان فعال، براساس تعداد پیشنهاد (بیش از 3 پیشنهاد ثبت شده) و همچنین کیفیت پیشنهادات معرفی شده اند. گروه توسعه سازمان و تحول اداری، ضمن تشکر از همکاران معرفی شده، از کلیه مدیران و پرسنل درخواست دارد تا در سال 99 نیز در سامانه حضور فعال داشته باشند

دانشکده علوم پزشکی آبادان


 
فايل هاي مربوطه :
پيشنهاد دهندگان فعال سال 1398.pdf214.879 KB

بیشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 171084
تعداد بازديد کنندگان سايت: 47775610 تعداد بازديد زيرپورتال: 864047 اين زيرپورتال امروز: 5197 سایت در امروز: 96201 اين صفحه امروز: 167